Inloggen Start

Handboek krediet- en borgtochtverzekering

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit boek behandelt de privékredietverzekering (tak 14) en de borgtochtverzekering (tak 15), die meestal samen besproken worden, hoewel er ook belangrijke verschillen tussen beide bestaan. Naast deze twee takken uit de privéverzekering komt ook de publieke kredietverzekering uitgebreid aan bod, die een heel andere insteek heeft. De hoofdfocus van het boek ligt evenwel op de privékredietverzekering, die veel invloed heeft op de liquiditeit van bedrijven, maar waar nog weinig literatuur over beschikbaar is. Inhoudelijk zijn er voor elk van deze drie takken vier invalshoeken. Na een inleidende vergelijkende synthese wordt de praktische werking van deze verzekeringsproducten besproken. Daarbij komt de juridische omgeving (bv. insolventierecht) reeds kort aan bod, maar in een apart deel gaat de auteur dieper in op de juridische aspecten rond deze producten zelf, zowel wat het Belgische als wat het Europese recht betreft. We eindigen met de credit ratings en daaraan verbonden de impact van

Inhoud

0 resultaten Pagina