Handboek krediet- en borgtochtverzekering

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit boek behandelt de privékredietverzekering (tak 14) en de borgtochtverzekering (tak 15), die meestal samen besproken worden, hoewel er ook belangrijke verschillen tussen beide bestaan. Naast deze twee takken uit de privéverzekering komt ook de publieke kredietverzekering uitgebreid aan bod, die

een heel andere insteek heeft. De hoofdfocus van het boek ligt evenwel op de privékredietverzekering, die veel invloed heeft op de liquiditeit van bedrijven, maar waar nog weinig literatuur over beschikbaar is. Inhoudelijk zijn er voor elk van deze drie takken vier invalshoeken. Na een inleidende vergelijkende synthese wordt de praktische werking van deze verzekeringsproducten besproken. Daarbij komt de juridische omgeving (bv. insolventierecht) reeds kort aan bod, maar in een apart deel gaat de auteur dieper in op de juridische aspecten rond deze producten zelf, zowel wat het Belgische als wat het Europese recht betreft. We eindigen met de credit ratings en daaraan verbonden de impact van de Bazel-akkoorden op deze verzekeringstakken. Voor al wie de krediet- en borgtochtverzekering nog beter wil leren kennen, is dit werk een handig en vlot geschreven naslagwerk.
Paul Becue is econoom en jurist. Hij heeft een uitgebreide en lange ervaring in de bankwereld en de kredietverzekeringssector in diverse managementfuncties. Hij heeft er altijd naar gestreefd de praktijk te combineren met de theorie, wat tot uiting komt in diverse (wetenschappelijke) publicaties over verschillende onderwerpen uit de financiële wereld, zowel vanuit economisch als vanuit juridisch oogpunt.

Druk
1
Datum
oktober 2020
ISBN
9789400012660
Aantal pagina's
1016
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 235.85 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 235.85 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten