Inloggen Start

Fiscale consolidatie: systeem van groepsbijdragen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Als onderdeel van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd een fiscaal consolidatiestelsel ingevoerd in België. Vanaf 2019 kunnen Belgische vennootschappen of inrichtingen genieten van een systeem van groepsbijdragen. Bijgevolg kan een winstgevende entiteit een groepsbijdrage toekennen aan een verlieslatende groepsentiteit. De toegekende groepsbijdrage vormt een fiscale aftrekpost in hoofde van de winstgevende entiteit, terwijl de ontvangen groepsbijdrage wordt opgenomen in de belastbare grondslag van de verlieslatende entiteit. De belastbare winst van de ene groepsentiteit wordt dus verschoven naar een groepsentiteit met een fiscaal verlies.
Het systeem is optioneel en flexibel, maar de voorwaarden zijn uiterst strikt. De praktische toepassing van het fiscale consolidatiestelsel doet heel wat vragen rijzen.
Het boek neemt op een kritische en praktijkgerichte wijze de toepassing van het nieuwe fiscale consolidatiestelsel onder de loep. Naast een gevatte analyse van het

Inhoud

0 resultaten Pagina