Fiscale consolidatie: systeem van groepsbijdragen

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Als onderdeel van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd een fiscaal consolidatiestelsel ingevoerd in België. Vanaf 2019 kunnen Belgische vennootschappen of inrichtingen genieten van een systeem van groepsbijdragen. Bijgevolg kan een winstgevende entiteit een groepsbijdrage toekennen aan

een verlieslatende groepsentiteit. De toegekende groepsbijdrage vormt een fiscale aftrekpost in hoofde van de winstgevende entiteit, terwijl de ontvangen groepsbijdrage wordt opgenomen in de belastbare grondslag van de verlieslatende entiteit. De belastbare winst van de ene groepsentiteit wordt dus verschoven naar een groepsentiteit met een fiscaal verlies.
Het systeem is optioneel en flexibel, maar de voorwaarden zijn uiterst strikt. De praktische toepassing van het fiscale consolidatiestelsel doet heel wat vragen rijzen.
Het boek neemt op een kritische en praktijkgerichte wijze de toepassing van het nieuwe fiscale consolidatiestelsel onder de loep. Naast een gevatte analyse van het wettelijk kader wordt het fiscale consolidatiestelsel in hoofdzaak praktisch benaderd en geëvalueerd aan de hand van een aantal concrete casussen met bijzondere aandacht voor onduidelijkheden, moeilijkheden en optimalisaties.
Het boek geeft een allesomvattende synthese van het wetgevend kader van het fiscale consolidatiestelsel en biedt praktische inzichten in de interacties tussen het fiscale consolidatiestelsel, overige fiscale maatregelen (bv. nieuwe interestaftrekbeperking, voorafbetalingen, beperking van het gebruik van bepaalde fiscale aftrekposten, enz.) en managementbeslissingen (bv. dividendpolitiek van de vennootschap).
Pieter-Jan Wouters is Senior Corporate Tax Manager bij EY. Hij heeft ruim 8 jaar ervaring als adviseur in de vennootschapsbelasting en de internationale fiscaliteit. Hij is auteur van verschillende fiscale bijdragen en is regelmatig spreker op seminaries.
Dit werk maakt deel uit van de Bibliotheek Fiscaal Recht. Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Druk
1
Datum
oktober 2020
ISBN
9789400012714
Aantal pagina's
150
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 70.75 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 70.75 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten