Inloggen

Vermogensrecht in kort bestek (zesde editie)

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In dit boek worden onder de noemer Vermogensrecht het goederenrecht en het bijzondereovereenkomstenrecht op een unieke en geïntegreerde wijze besproken.
Deze zesde editie komt er al een jaar na de vijfde editie, en daar is een goede reden voor: de wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek, die in werking treedt op 1 september 2021 (de bepalingen inzake hypotheekregisters vanaf uiterlijk 1 juli 2022). Deze wet betekent een aardverschuiving voor het goederenrecht.
Deel I bespreekt de algemene begrippen van het vermogensrecht, met onder meer de vermogensleer en het onderscheid tussen de soorten goederen. Deel II is gewijd aan eigendom en eigendomsovergang. Aan bod komen o.a. het eigendomsrecht zelf, onverdeeldheid en mede-eigendom, koop en kanscontracten. In deel III zijn de overeenkomsten inzake gebruik en genot van een goed aan de beurt, nl. huur, lening, leasing en licentie, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht, opstal. Deel IV behandelt de

Inhoud

0 resultaten Pagina