Inloggen

De rechterlijke toetsing van bestuursrechtelijke handelingen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het oude toetsingskader voor de rechterlijke toetsing van bestuurshandelen is dood. Lang leve het nieuwe toetsingskader! Volgens het traditionele toetsingskader moeten gebonden bevoegdheden vol en discretionaire bevoegdheden marginaal worden getoetst. Niet alleen is dit kader te rigide en daarom ongenuanceerd, het komt ook in toenemende mate onder druk van supranationale regelgeving. Het bekendste voorbeeld is hier ongetwijfeld het recht op volle (voldoende) rechtsmacht in de zin van art. 6 EVRM. Tegelijkertijd is het duidelijk dat een rechter nooit op de stoel van de bestuurlijke overheid kan plaatsnemen. De scheiding der machten bepaalt nog steeds het speelveld tussen rechter en bestuur.
In dit boek, dat de commerciële, herwerkte editie vormt van het proefschrift dat de auteur op 1 februari 2019 openbaar verdedigde aan de KU Leuven, wordt een nieuw toetsingskader aangereikt voor de rechterlijke toetsing van bestuurshandelen. Hierbij wordt vertrokken vanuit een analyse van de

Inhoud

0 resultaten Pagina