Inloggen Start

Het lot van onrechtmatig bewijs

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Van de verboden vrucht zult gij niet eten. Het Belgische bewijsrecht hing tot voor kort die oudtestamentische gedachte aan. De bewijsvergaring in strijd met de wet gaf aanleiding tot bewijsuitsluiting. Eerst in het strafrecht, waar het fundament van deze regel ligt, en nadien in het civiele bewijsrecht, maakten recent andere inzichten hun opgang.
De boom van de waarheidsvinding oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. Paradise lost? Het boek nuanceert, maar trekt ook de grens. Op het kruispunt van materieel recht en procesrecht dringen keuzes zich op. Tot daar en niet verder.
De auteur wil met dit werk de bewijsuitsluitingsvraag in de rechtsverhouding tussen overheid en burger en tussen burgers onderling coherentie en systematiek bieden. Die betrachting mondt uit in de formulering van bewijshanteringsstandaarden waarmee de rechtspraktizijn de bewijsuitsluitingsvraag kan helpen beslechten.Jachin Van Doninck behaalde met dit werk een gezamenlijk doctoraat in de rechten aan

Inhoud

0 resultaten Pagina