Inloggen Start

Grenzen voorbij

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In augustus 2020 heeft prodecaan Bernard Tilleman in de Leuvense Rechtsfaculteit de portrettengalerij van gewezen decanen vervoegd. Als blijk van hulde en dank na een decanaat van acht jaar bieden zijn academische discipelen hem dit Liber discipulorum aan. Discipelen hier zijn de doctores en doctorandi die Bernard Tilleman als promotor of copromotor van hun proefschrift hadden of hebben. Zoals het onderzoek en het expertisedomein van Bernard Tilleman zelf bevat dit boek bijdragen over het gemeen contractenrecht, bijzondere contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en publiekrecht. Deze unieke publicatie telt 34 bijdragen. De auteurs zijn werkzaam aan de universiteit, in de advocatuur, de magistratuur, het parket, het parlement en de bedrijfswereld..

Inhoud

0 resultaten Pagina