Inloggen Start

Evaluatie en vergoeding van lichamelijke schade

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De evaluatie en de vergoeding van lichamelijke schade is een zeer complexe aangelegenheid die van situatie tot situatie bekeken moet worden en meestal afhankelijk is van de specifieke wetgeving waaronder het slachtoffer valt, zijn sociale status (rechthebbende als zelfstandige, werknemer, ambtenaar ...) en of de geleden schade integraal dan wel forfaitair vergoed wordt. Dit boek biedt een overzicht van de situatie en de evaluatie van lichamelijke schade ten gevolge van verkeersongevallen, agressie wegens geweldpleging en terrorisme, asbest, arbeidsongevallen, beroepsziekten, medische fouten en het gemeenrecht wegens de aansprakelijkheid van derden. In deze herziene derde editie is een nieuw hoofdstuk gewijd aan de 'Gewaarborgde inkomensverzekering' en aan het Fonds voor Medische Ongevallen, met speciale aandacht voor de frequente betwistingen. Er wordt ook dieper ingegaan op de vereiste kwaliteiten van de arts-deskundigen en de interne keuken van hun manier van werken. Hierbij komen

Inhoud

0 resultaten Pagina