Inloggen

Woningkwaliteitsbewaking volgens de Vlaamse Codex Wonen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het grondrecht op wonen veronderstelt dat iedereen in een kwaliteitsvolle en betaalbare woning met woonzekerheid en in een behoorlijke zekere woonomgeving kan vertoeven. Het Vlaamse Gewest werkte bepalingen uit om de woningkwaliteit te bewaken. Het gaat om minimale kwaliteitsnormen, naast bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsinstrumenten. Het regelgevend kader wijzigt met ingang van 1 januari 2021.Het Vlaams Woninghuurdecreet zorgde recent ook voor een betere afstemming tussen de woningkwaliteitsbewaking en het woninghuurrecht, wat in deze uitgave eveneens aan bod komt.Volgende elementen worden behandeld: situering, minimale kwaliteitsvereisten (gewestelijk en gemeentelijk), bestuursrechtelijke handhaving, strafrechtelijke handhaving, verhouding tot het woninghuurrecht uit het Vlaams Woninghuurdecreet.Het cahier richt zich onder meer tot advocaten, notarissen, rechters, gemeentelijke ambtenaren en vastgoedberoepen. Tom Vandromme studeerde rechten aan de Universiteit

Inhoud

0 resultaten Pagina