Inloggen

Bewijsnood na het vernieuwde bewijsrecht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het kleurenpalet van de juridische bewijsregels is veelzijdig. Bewijsregels in alle mogelijke schakeringen, maar altijd om één ultieme vraag te kunnen beantwoorden: kan er gevolg worden gegeven aan beweerde juridische aanspraken? De bewijsregels mogen dan wel uiteenlopend zijn, ze zijn cruciaal voor het gehele juridische spectrum.
Dit boek biedt vanuit een intra- en interdisciplinaire benadering een diepgaande analyse van een aantal recente ontwikkelingen in de materie. Zo wordt aandacht besteed aan vijf grote thema's. Een inleidende bijdrage focust op de uitdagingen en de rol van de rechter bij het bewijs. Vervolgens wordt de thematiek van de bewijsnood belicht voor vier verschillende rechtstakken: het burgerlijk recht, het strafprocesrecht, het sociaal recht en het fiscaal recht (i.h.b. de inkomstenbelastingen).
Dit boek is een initiatief van de Onderzoeksgroep Rechtshandhaving van de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. De verschillende onderwerpen worden op een

Inhoud

0 resultaten Pagina