Inloggen

De (on)deelbaarheid van het kind

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit boek is gegroeid uit het doctoraat van Christine Van Roy over de verblijfsregeling van kinderen bij echtscheiding, in het bijzonder de verblijfsregeling van co-ouderschap zoals ingevoerd door de wet van 18 juli 2006. Het boek onderzoekt op een empirische wijze en aan de hand van een exhaustieve analyse van de rechtspraak de toepassing van deze verblijfsregeling.Dit unieke boek biedt de lezer een vernieuwend overzicht van de criteria die door de rechtspraak in acht worden genomen bij het beoordelen van de vorderingen over de verblijfsregeling van co-ouderschap, en welke van deze criteria meer of minder doorwegen in de "concrete omstandigheden" ex artikel 374, § 2, vierde lid BW. De lectuur van dit boek brengt lezers ertoe, of ze jurist zijn of niet, om na te denken over de vraag welke concrete criteria meer en minder belangrijk zijn bij het beoordelen van de verblijfsregeling voor kinderen. Hiermee hoopt de auteur een zo breed mogelijk publiek te bereiken en hen bewust te maken van

Inhoud

0 resultaten Pagina