De rechtspositie van het onderwijspersoneel in de Vlaamse Gemeenschap

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

In dit boek worden de verschillende rechtspositieregelingen van het onderwijspersoneel in de Vlaamse Gemeenschap voor het eerst in de geschiedenis op omstandige wijze en vanuit arbeidsrechtelijk perspectief doorgelicht. Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan het vrij gesubsidieerd onderwijs.

Niettegenstaande kunnen verschillende bevindingen op de andere onderwijsnetten worden getransponeerd aangezien vaak een gelijkaardige en soms zelfs een identieke regeling van toepassing is. Zowel de regelgeving die geldt binnen het schoolpactonderwijs als in de hogescholen en de universiteiten komt aan bod.
Het boek vat aan met een algemene historische schets van het onderwijs in België. Hierin biedt de auteur een overzicht van verschillende kantelpunten in de geschiedenis, die uiteraard ook de rechtspositieregelingen in min of meerdere mate wisten te beïnvloeden. Verder wordt aandacht besteed aan de bevoegdheidsverdeling inzake onderwijs, en in het bijzonder de impact van deze gemeenschapsbevoegdheid op de federale bevoegdheid inzake arbeidsrecht. De kern van het boek betreft uiteraard de analyse van de rechtspositieregelingen in het basis- en secundair onderwijs en het hoger onderwijs, waarbij telkens eerst het individueel arbeidsrecht en vervolgens het collectief arbeidsrecht aan bod komt. Deze juridische doorlichting kan een eerste aanzet vormen voor de vernieuw(en)de rechtspositieregelingen die op een solide onderwijsvisie dienen te zijn gestoeld.
Evelien Timbermont heeft zich in het kader van haar doctoraatsonderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel gespecialiseerd in de arbeidsverhoudingen van het onderwijspersoneel. Daarnaast heeft zij een brede interesse in het sociaal recht, maar ook in aangrenzende rechtsdomeinen. Zij is enige tijd actief geweest als advocaat gespecialiseerd in sociaal recht.

Druk
1
Datum
april 2021
ISBN
9789400013056
Aantal pagina's
844
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 122.64 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 122.64 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten