Inloggen Start

Overheidsopdrachtenwetgeving anno 2021

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De wetten en koninklijke besluiten inzake overheidsopdrachten, van toepassing sinds 30 juni 2017 wijzigen de toepasselijke wetgeving voor overheidsopdrachten op ingrijpende wijze, meer dan op het eerste zicht lijkt. Daarbij zijn sedert de invoering van de nieuwe wetgeving, ten gevolge van kleine wijzigingen en veranderende inzichten gebaseerd op rechtspraak, nieuwe aandachtspunten naar voor gekomen en oude inzichten deels gewijzigd. Tijd dus voor een update van het naslagwerk uit 2018.
Het werk Overheidsopdrachtenwetgeving anno 2021 - Van aanbestedingen over mededingingsprocedures tot nieuwe toepassingen behandelt de vandaag de dag van toepassing zijnde regelgeving, waarbij de praktische implicaties worden toegelicht.
Het eerste deel behandelt de onmisbare en onvermijdbare basiselementen in deze materie: de toepasbaarheid en de definities, de plaatsingswijzen, basisbeginselen en bekendmakingsregels, ... Het tweede deel stelt de verschillende plaatsingswijzen en aanvullende

Inhoud

0 resultaten Pagina