Het personen- en familierecht (zevende, herziene uitgave)

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Het personen- en familierecht gaat hoofdzakelijk over de persoonlijke levensloop van mensen, van aan hun geboorte (en zelfs voordien) tot aan hun overlijden (en zelfs nadien). Ook andere entiteiten, zoals dieren en andere dragers van leven, komen anno 2021 voorzichtig in beeld als persoon. Het

personenrecht regelt het lidmaatschap van de rechtsgemeenschap van personen in het algemeen en van bijzondere categorieën van personen (Belgen en vreemdelingen, minderjarigen en beschermde meerderjarigen). Het familierecht regelt partnerschap, ouderschap en de betrekkingen binnen de bredere verwantschapskring. In dit boek wordt het personen- en familierecht in 14 hoofdstukken uitgelegd en verklaard. Dit boek verschilt van de andere handboeken over het personen- en familierecht. Na een uiteenzetting van de beginselen en een samenvatting van de rechtstechniek, ligt er namelijk ook een nadruk op het recht in context. De huidige rechtstechniek wordt in ruimer perspectief geplaatst om het inzicht erin te verbeteren.
Frederik Swennen is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij doceert er sinds 2002 het personen- en familierecht. Hij is promotor van de Belgisch-Nederlandse FWO Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap RETHINKIN - Familie en familierecht herdenken in de Lage Landen; hij is lid van de Uitvoerende Raad van de International Society of Family Law. Frederik Swennen is ook advocaat (Greenille Private Client Team van Deloitte Legal - Lawyers). Hij is de houder van de eerste Belgische academische leerstoel Dier & Recht sinds 2018.

Druk
1
Datum
februari 2021
ISBN
9789400013131
Aantal pagina's
626
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 127.36 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 127.36 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten