Inloggen Start

Het personen- en familierecht (zevende, herziene uitgave)

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het personen- en familierecht gaat hoofdzakelijk over de persoonlijke levensloop van mensen, van aan hun geboorte (en zelfs voordien) tot aan hun overlijden (en zelfs nadien). Ook andere entiteiten, zoals dieren en andere dragers van leven, komen anno 2021 voorzichtig in beeld als persoon. Het personenrecht regelt het lidmaatschap van de rechtsgemeenschap van personen in het algemeen en van bijzondere categorieën van personen (Belgen en vreemdelingen, minderjarigen en beschermde meerderjarigen). Het familierecht regelt partnerschap, ouderschap en de betrekkingen binnen de bredere verwantschapskring. In dit boek wordt het personen- en familierecht in 14 hoofdstukken uitgelegd en verklaard. Dit boek verschilt van de andere handboeken over het personen- en familierecht. Na een uiteenzetting van de beginselen en een samenvatting van de rechtstechniek, ligt er namelijk ook een nadruk op het recht in context. De huidige rechtstechniek wordt in ruimer perspectief geplaatst om het inzicht

Inhoud

0 resultaten Pagina