Inloggen Start

Topics verkeers(straf)recht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit cahier omvat een actueel beeld van enkele onderwerpen van het verkeers(straf)recht. Het verkeersrecht speelt in onze samenleving een grote rol, ook in de dagelijkse rechtspraktijk. Het verkeersrecht omvat een breed domein van regelgeving, zowel op het zuiver strafrechtelijke vlak als op dit van het verzekeringsrecht en het aansprakelijkheidsrecht.De discipline van het verkeersrecht is ook onderhevig aan regelmatige wetswijzigingen. Vele ingrepen zijn van eerder technische aard maar sommige wetswijzigingen zijn van principiële aard. Na de wet van 9 maart 2014 heeft de meer recente wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid sommige aspecten van de Wegverkeerswet grondig gewijzigd.Omdat een globale uiteenzetting over het verkeersrecht binnen het bestek van deze bijdrage onmogelijk is werd gekozen voor enkele topics uit dit domein.
Volgende elementen worden behandeld: de identificatie van de overtreder op grond van de art. 67bis en 67ter Wegverkeerswet, het verval

Inhoud

0 resultaten Pagina