Inloggen

Beroepsfiscaliteit

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Met dit boek willen de auteurs de lezer wegwijs maken in de fiscale behandeling van beroepsinkomsten en -uitgaven. De auteurs kozen daarbij voor een structuur die wordt opgehangen aan de relevante wetsbepalingen in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Één voor één worden deze bepalingen onder de loep genomen en op een doorzichtige wijze geduid, telkens met verwijzing naar recente evoluties in de rechtspraak en interessante inzichten uit de rechtsliteratuur. Er bestaan reeds vele goede overzichten die zijn toegespitst op onderdelen van de beroepsfiscaliteit (bijvoorbeeld voor beroepskosten of voordelen van alle aard). Met dit werk willen de auteurs een meer omvattend inzicht bieden in de fiscale behandeling van beroepsinkomsten en -uitgaven, om zo een waardevolle aanvulling te betekenen voor de bibliotheek van elke fiscale beroepsbeoefenaar.Editors: Philippe Bielen, Michiel Cassiers en Méhdi ZaghedenPhilippe Bielen is advocaat bij Sintax Advocaten. Hij is als vrijwillig

Inhoud

0 resultaten Pagina