Eenzijdige beheersing van het aansprakelijkheidsrisico

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Ontelbare ondernemingen, overheden en privépersonen zetten dagelijks een arsenaal in aan waarschuwingen, gebruiksinstructies, disclaimers, bordjes met exoneratiebedingen en andere technieken om hun aansprakelijkheidsrisico eenzijdig te beheersen. Dit boek 'Eenzijdige beheersing van het

aansprakelijkheidsrisico - Over waarschuwingen, instructies, disclaimers en andere technieken tot eenzijdige exoneratie' onderzoekt als eerste welke technieken in de rechtbanken op het meeste succes kunnen rekenen.
Thomas Verheyen loodst de lezer door dit ongekende terrein aan de hand van talloze voorbeelden, waarmee hij zijn vernieuwende inzichten tastbaar en praktisch hanteerbaar maakt. Achtereenvolgens beschrijft hij de invloed van informatieverstrekking op de zorgvuldigheidsbeoordeling, de eenzijdige beheersing van het aansprakelijkheidsrisico door wilsuitingen zoals disclaimers en de eenzijdige beheersing van het productaansprakelijkheidsrisico, met name via productwaarschuwingen.
De auteur geeft daarbij blijk van een eigenzinnige kijk op grote thema's zoals de zorgvuldigheidsbeoordeling, de bindende kracht van overeenkomsten en de gebreksbeoordeling in de productaansprakelijkheid. Dit boek is dan ook niet alleen een must read voor elke privaatrechtelijke jurist, maar tevens een solide bouwsteen voor verder rechtswetenschappelijk onderzoek.
Thomas Verheyen studeerde in 2015 met de grootste onderscheiding af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent. In 2017 behaalde hij een LL.M. aan de Yale Law School, waarna hij in september 2020 met dit proefschrift promoveerde tot Doctor in de Rechten aan de Universiteit Gent onder promotorschap van prof. dr. Marc Kruithof. Momenteel is hij advocaat aan de balie te Brussel en vrijwillig postdoctoraal medewerker aan de Universiteit Gent.

Druk
1
Datum
juli 2021
ISBN
9789400013414
Aantal pagina's
722
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 141.51 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 141.51 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten