Handboek vennootschapsbelasting 2021-2022

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

In dit handboek benadert de auteur de vennootschapsbelasting volgens de bewerkingen die achtereenvolgens moeten worden uitgevoerd om te komen tot de belastbare grondslag. Z? geeft duidel?ke antwoorden op klassieke vragen zoals: Wat z?n de belastbare winsten? Wat z?n de aftrekbare kosten? Wat met

DBI-aftrek, aftrek voor innovatie-inkomsten, investeringsaftrek, aftrek voor risicokapitaal en vorige verliezen? Vanwege de primauteit van het boekhoudrecht wordt bij de juridische analyse ook de boekhoudkundige benadering betrokken. Daarnaast wordt gewezen op bijzondere correcties in de fiscale aangifte. Naast de vennootschapsbelasting zoals van toepassing tijdens de gewone exploitatie van de vennootschap, komt ook het fiscale regime aan bod dat wordt toegepast bij de vereffening van een vennootschap en bij herstructureringen zoals fusies en (partiële) splitsingen. Deze fiscaaltechnisch moeilijke regimes worden geïllustreerd aan de hand van uitgebreide voorbeelden waarin de belangrijkste bouwstenen aan bod komen. Ten slotte wordt de inbreng van een bedrijfsafdeling of algemeenheid van goederen behandeld.
Deze unieke benadering maakt het handboek interessant als studieboek voor het hoger onderwijs en als referentiewerk voor praktijkmensen die in aanraking komen met de dagelijkse toepassing van de vennootschapsbelasting.
Prof. dr. Inge Van De Woesteyne promoveerde in 1999 tot doctor in de rechten met het proefschrift "Verdeling, fusie en splitsing van vennootschappen in de inkomstenbelasting. Het spanningsveld tussen de boekhoudkundige verwerking en de fiscale behandeling". Ze legt zich binnen de onderzoeksgroep Fiscaal recht van de UGent toe op de personenbelasting, vennootschapsbelasting en het boekhoudrecht.

Druk
1
Datum
september 2021
ISBN
9789400013506
Aantal pagina's
626
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 74.53 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 74.53 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten