Inloggen

Handboek vennootschapsbelasting 2021-2022

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In dit handboek benadert de auteur de vennootschapsbelasting volgens de bewerkingen die achtereenvolgens moeten worden uitgevoerd om te komen tot de belastbare grondslag. Z? geeft duidel?ke antwoorden op klassieke vragen zoals: Wat z?n de belastbare winsten? Wat z?n de aftrekbare kosten? Wat met DBI-aftrek, aftrek voor innovatie-inkomsten, investeringsaftrek, aftrek voor risicokapitaal en vorige verliezen? Vanwege de primauteit van het boekhoudrecht wordt bij de juridische analyse ook de boekhoudkundige benadering betrokken. Daarnaast wordt gewezen op bijzondere correcties in de fiscale aangifte. Naast de vennootschapsbelasting zoals van toepassing tijdens de gewone exploitatie van de vennootschap, komt ook het fiscale regime aan bod dat wordt toegepast bij de vereffening van een vennootschap en bij herstructureringen zoals fusies en (partiële) splitsingen. Deze fiscaaltechnisch moeilijke regimes worden geïllustreerd aan de hand van uitgebreide voorbeelden waarin de belangrijkste

Inhoud

0 resultaten Pagina