Schuldeiser en behoorlijk insolventiebestuur

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

In de continentale rechtstelsels wordt het bestuur van een financieel gezonde onderneming gecontroleerd door de meerderheids- of referentieaandeelhouders. Als residuele economische eigenaars hebben de aandeelhouders immers de beste prikkels om ervoor te zorgen dat de onderneming winst maakt en niet

insolvabel wordt. Zodra de onderneming in dreigende insolventie belandt, wijzigt het residuele economische eigenaarschap van de aandeelhouders naar de schuldeisers. Ondanks die verschuiving laat een drastische governance-verschuiving op zich wachten tot de aanvang van een faillissementsprocedure. In dat geval vervangt de curator het zetelend bestuur, onder toezicht van de insolventierechtbank en een rechter-commissaris. Tot nu toe ontbrak een systematische analyse en verantwoording van de verdeling van controlerechten bij ondernemingen in financiële moeilijkheden, met inbegrip van reorganisatie- en faillissementsprocedures. In dit boek wordt, met behulp van comparative law and economics, die leemte opgevuld.
Insolventiefunctionarissen, rechters, advocaten, bestuurders, aandeelhouders en schuldeisers vinden in dit boek de nodige informatie over hoe zij controle kunnen uitoefenen op het insolventietraject. Komen daarbij aan bod: het vennootschaps- en boedelbelang als richtinggevend kompas; benoeming, ontslag, aansprakelijkheid en remuneratie van bestuurders en insolventiefunctionarissen; entry- en exit-strategieën (bv. het moratorium, claims trading, covenants en ipso facto-clausules); beslissingsrechten (bv. de aanvraag van een insolventieprocedure, de redactie van en de stemming over een reorganisatieplan, schuldeisersvergaderingen en schuldeiserscomités) en de trustee-strategie (bv. de homologatie van het reorganisatieplan en de rol van rechters(-commissarissen)). Daarbij wordt steeds gekeken naar het Belgische, Nederlandse, Engelse en Amerikaanse recht alsook naar de Europese Herstructureringsrichtlijn.
Frederik De Leo is doctor in de rechten, vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Handels- en Insolventierecht (KU Leuven) en advocaat aan de balie van Brussel.

Druk
1
Datum
april 2021
ISBN
9789400013520
Aantal pagina's
1140
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 245.28 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 245.28 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten