Gelijk zijn versus gelijk krijgen

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Op 10 juli 2008 vaardigde Vlaanderen het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid (Gelijkekansendecreet) uit. Dat decreet voerde - alvast op papier - een vrijwel ongeëvenaarde bescherming in tegen discriminatie, vergeleken met de meeste andere Europese

landen en regio's. Zo is het toepassingsgebied van het decreet erg ruim en worden vele persoonskenmerken beschermd.Maar werkt het decreet ook in de praktijk? Om dit te achterhalen, liet de Vlaamse overheid het non-discriminatieluik van het decreet evalueren. Begin 2019 werd hiertoe een onderzoeksopdracht uitgeschreven. Dit boek vormt de neerslag van dat onderzoek. Het is opgebouwd rond drie grote delen: een rechtsvergelijkend deel, dat een ruimer kader biedt voor de evaluatie (deel I), een analyse van de rechtspraak op grond van het Gelijkekansendecreet en een evaluatie daarvan (deel II), en een beantwoording van enkele specifieke vragen van de overheid (deel III).

Elke Cloots is professor aan de Universiteit Antwerpen, waar zij mediarecht doceert, en advocate bij Demos Public Law. Eerder doceerde zij Europees recht en discriminatierecht aan de universiteiten van Maastricht, Leuven en Luik.Marie Spinoy is als onderzoeker verbonden aan het Leuven Centre for Public Law (KU Leuven), waar zij een proefschrift voorbereidt in het discriminatierecht.Jogchum Vrielink is professor aan de Université Saint-Louis - Bruxelles (CIRC en SIEJ), waar hij onder meer discriminatierecht doceert.
+++
In de reeks Discriminatierecht in theorie en praktijk verschijnen studies die actuele ontwikkelingen in het discriminatierecht identificeren en duiden. De reeks is gericht zowel op academici als beleidsmakers.Hoofdredactie reeks: Stefan Sottiaux en Jogchum Vrielink.

Druk
1
Datum
maart 2021
ISBN
9789400013575
Aantal pagina's
306
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 56.60 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 56.60 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten