Inloggen

De advocaat?! Een oud beroep in een modern landschap

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De advocaat is een zelfstandige en onafhankelijke beoefenaar van een vrij beroep, dat door de wetgever en door zijn beroepsorde wordt gereglementeerd en gecontroleerd. Hij oefent dit beroep uit met naleving van wettelijk omschreven beginselen en van kernwaarden. De opdracht van de advocaat en de organisatie van zijn beroep wijzigden en evolueerden sterk in de eenentwintigste eeuw. De grootste evolutie is dat de advocaat een ondernemer is geworden, met alle rechten en plichten die daaraan verbonden zijn en die ook de deontologie ingrijpend hebben gewijzigd. Dit cahier tracht om aan de hand van de actuele deontologie en de recente evoluties binnen het beroep enkele wezenlijke kenmerken van het beroep van advocaat tegen het licht te houden of zelfs in vraag te stellen, om vervolgens de noodzaak van een onafhankelijke en autonome advocatuur te verantwoorden.
Zo wordt stilgestaan bij de gevolgen van het ondernemersstatuut, met name op de onverenigbaarheden, de samenwerkingsverbanden, de

Inhoud

0 resultaten Pagina