Inloggen

Jaarboek energierecht 2020

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In dit Jaarboek Energierecht 2020 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).
Het boek bevat volgende bijdragen: - Europese klimaatwet - inhoud en relevantie, Prof. Dr. Kurt Deketelaere- Europese taxonomie: een lust voor groene investeringen of een last voor investeerders? Dhr. Toby De Backer,- Nood aan een juridisch kader voor waterstof en best pratices, Mtr. Patrice Viaene, Mtr. Philippe Baert, en Mtr. Dominique Vanherck,- Recente ontwikkelingen in het Federaal energierecht, Mtr. Damien Verhoeven,- Het begin is in zicht! Het capaciteitsvergoedingsmechanisme in dienst gesteld, Mtr. Thomas Chellingsworth en Mr. Christine Delagaye - Ontwikkeling van offshore energieproductie - Tendering the way forward?, Mtr. Wouter Vandorpe, - Recente ontwikkelingen in het Vlaams energierecht, Dhr. Frederik Dewaele,- Juridische uitdagingen voor de Vlaamse

Inhoud

0 resultaten Pagina