Inloggen

De VZW & haar financiering

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit werk behandelt vanuit een managements- en juridisch standpunt alle financieringslijnen van een vzw, gaande van kort naar lang. Zo behandelt het onder meer eigen vermogen, onroerende inkomsten, roerende inkomsten, inkomsten uit handelsactiviteiten, inkomsten uit kernactiviteiten, bankleningen, leasing, factoring, crowdfunding, sponsoring, mecenaat, generieke subsidiëring, sectorspecifieke subsidiëring, lidgelden, inbrengen, private obligatie emissies, publieke obligatiemissies, leverancierskrediet. De auteur geeft per techniek drie rubrieken: Wat (is het)? Tips & tricks? Praktijkvoorbeelden? Bij dit laatste geeft hij vele concrete voorbeelden uit de praktijk.Het boekje is uitstekend geschikt als gids voor nieuwe vzw's, kleine vzw's, nieuwe vzw-bestuurders en voor vzw's die niet goed meer weten van hoe ze in 2021 aan financiering moeten geraken.
Dirk Coeckelbergh is zelfstandig consulent
Dit boek verschijnt in de reeks 'De vzw &' .Bij intekening op de reeks De vzw &' geniet u

Inhoud

0 resultaten Pagina