Het strafrechtelijk ne bis in idem

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Het strafrecht is niet het enige sanctiesysteem om maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag te sanctioneren. Naast een uitgebreid administratief sanctiestelsel is er nog voor bepaalde beroepscategorieën een tuchtrechtelijk sanctiesysteem. Het parallel toepassen van deze verschillende systemen is

evenwel vooral door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens complex geworden.
Dit werk beoogt uit de geldende rechtsprincipes en de rechtspraak van de Europese en Belgische hoogste rechtscolleges de toe te passen regels voor het ne bis in idem beginsel op deze verschillende sanctiesystemen af te leiden. Aldus kan de rechtspracticus een antwoord vinden op een drieledige vraag, namelijk: zijn de te beoordelen persoon en feiten dezelfde als de reeds beoordeeld persoon en feiten, is de eerdere beoordeling van deze feiten een strafrechtelijke en definitieve beoordeling waarmee moet rekening worden gehouden en zijn de gevolgen dan een verval van de strafordering of volstaat het dat bij de tweede veroordeling de eerdere strafrechtelijke veroordeling in aanmerking wordt genomen.
Peter Hoet is Raadsheer in het Hof van Cassatie.
Dit werk maakt deel uit van de reeks Cahiers Brussel Antwerpen Gent (CABG). In geval van intekening op de reeks CABG geniet u een permanente korting van 15%. Bovendien kunt u ook de reeds verschenen Cahiers bestellen met 15% korting. Contacteer mail@intersentia.be.

Druk
1
Datum
juni 2021
ISBN
9789400013643
Aantal pagina's
122
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 56.60 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 56.60 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten