Inloggen Start

Het strafrechtelijk ne bis in idem

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het strafrecht is niet het enige sanctiesysteem om maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag te sanctioneren. Naast een uitgebreid administratief sanctiestelsel is er nog voor bepaalde beroepscategorieën een tuchtrechtelijk sanctiesysteem. Het parallel toepassen van deze verschillende systemen is evenwel vooral door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens complex geworden.
Dit werk beoogt uit de geldende rechtsprincipes en de rechtspraak van de Europese en Belgische hoogste rechtscolleges de toe te passen regels voor het ne bis in idem beginsel op deze verschillende sanctiesystemen af te leiden. Aldus kan de rechtspracticus een antwoord vinden op een drieledige vraag, namelijk: zijn de te beoordelen persoon en feiten dezelfde als de reeds beoordeeld persoon en feiten, is de eerdere beoordeling van deze feiten een strafrechtelijke en definitieve beoordeling waarmee moet rekening worden gehouden en zijn de gevolgen dan een verval van de strafordering of volstaat

Inhoud

0 resultaten Pagina