Inloggen

Sociale inspectie

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit boek schetst een overzicht van de verschillende sociale inlichtingen- en opsporingsdiensten. De auteurs behandelen de gehele levensloop van een sociale inspectie: hoe informatie wordt verzameld tot het einde van een inspectie: regularisatie, minnelijke schikking, of gerechtelijke vervolging. Daarnaast wordt ook dieper ingegaan op bijzondere knelpunten bij inspecties, alsook de toenemende mate van coördinatie van inspecties op Europees niveau. In dit boek worden de algemene beginselen en hoofdlijnen zeer goed in kaart gebracht. Zowel de specialist als degene die occasioneel met deze materie te maken heeft, vindt in dit boek een onmisbaar overzicht van het vigerende recht. Door de doordachte opbouw en de uitgebreide lijst van trefwoorden vindt u gemakkelijk het antwoord op uw vragen en dringt u snel door tot de kern van de zaak.De goede en evenwichtige selectie van verwijzingen naar de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer maken van dit boek de ideale basis voor doelgericht

Inhoud

0 resultaten Pagina