Inloggen

Minderjarigen en hun vermogen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Ouders die het ouderlijk gezag uitoefenen, staan ook in voor het beheer van de goederen van hun minderjarig(e) kind(eren) en treden op als zijn (hun) vertegenwoordiger. Sinds de Voogdijwet van 29 april 2001 moeten de ouders, net zoals de voogd, een machtiging van de vrederechter krijgen om welbepaalde rechtshandelingen te stellen. Bij de meerderjarigheid zijn de ouders rekening en verantwoording verschuldigd wat betreft de eigendom en de opbrengsten van de goederen waarvan ze niet het genot hebben en wat betreft de eigendom alleen van de goederen waarvan hun volgens de wet het genot toekomt.In dit werk wordt het wettelijk kader inzake het ouderlijk goederenbeheer en de rekening en verantwoording grondig geanalyseerd en ten behoeve van de praktijk verduidelijkt. In het bijzonder wordt ingegaan op de verschillende machtigingbehoevende handelingen. Er wordt ook stilgestaan bij de pijnpunten die de ouders vandaag ervaren bij het beheer van de goederen van hun minderjarige kinderen. De

Inhoud

0 resultaten Pagina