Inloggen Start

Het Misdrijf & fiscale fraude

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het fiscaal strafrecht en strafprocesrecht wordt door praktijkmensen vaak met enige terughoudendheid benaderd. Het zou een nodeloos moeilijk en ingewikkeld stuk bijzonder strafrecht zijn. Dit werk gaat dieper in op de eigenheid van het fiscaal strafrecht en strafprocesrecht, zonder zich te verliezen in algemene en vage theorieën. De constitutieve elementen van de fiscale misdrijven worden ontleed en er wordt stil gestaan bij de vervolging van fiscale misdrijven in de praktijk. Hierbij horen uiteraard bijzonderheden over de praktische organisatie van de FOD Financiën, de parketten en de politiediensten, en de samenwerking tussen deze diensten. Er wordt eveneens aandacht besteed aan verwante misdrijven, die in de praktijk vaak samen met fiscale misdrijven worden vervolgd : bendevorming, lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen.
De recente evolutie in rechtsleer en rechtspraak noopten de auteur tot een bijgewerkte uitgave van zijn gekende werk. Er wordt onder meer

Inhoud

0 resultaten Pagina