Inloggen

Werk & Thuis

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever

De coronapandemie verplichtte de werkende bevolking om massaal te beginnen telewerken. Ook in de toekomst zal deze vorm van tewerkstelling ongetwijfeld deel blijven uitmaken van het HR-landschap. Een correcte invoering en organisatie van thuiswerk doet bij ondernemingen echter heel wat vragen rijzen (Bv: welke formaliteiten moeten de partijen naleven? Voor welk materiaal moet de werkgever zorgen? Moet de onderneming een onkostenvergoeding betalen? Mag de werknemer ook vanuit zijn tweede verblijf in het buitenland werken?). Werk & thuis is een naslagwerk voor iedereen die te maken krijgt met de juridische aspecten van thuiswerken tijdens en na de coronacrisis. De auteurs hebben in hun hoedanigheid van advocaat reeds tal van ondernemingen ondersteund bij het organiseren van hun telewerkbeleid. Het is vanuit deze praktijkervaring dat dit boek tot stand is gekomen. Komen onder meer aan bod: De verschillende bestaande vormen van thuiswerk- De arbeidsvoorwaarden van de thuiswerker- Het

Inhoud

0 resultaten Pagina