Inloggen Start

Actualia handelstussenpersonen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit boek heeft tot doel de rechtspracticus een overzicht te bieden van recente rechtspraak inzake overeenkomsten met handelstussenpersonen. Hierbij wordt gefocust op de handelsagent, de concessiehouder en de franchisenemer.
Inzake handelsagentuur komen onder meer de kwalificatie van de handelsagent, de beëindigingsmodaliteiten, de beëindiging wegens ernstige tekortkoming of wegens bijzondere omstandigheden, de impact van het niet-concurrentiebeding, de uitwinningsvergoeding en de bijzondere vergoeding aan bod. Vervolgens wordt de recente rechtspraak inzake concessieovereenkomsten ontleed met aandacht voor alleenverkoopconcessies, de kwalificatie en conversie, de redelijke termijn, vervangende en bijzondere vergoeding, niet-exclusieve concessies en nietigheden. Ten derde wordt stilgestaan bij de impact van de Wet Precontractuele Informatie op de diverse commerciële tussenpersonen en met name op de franchisenemer.Tot slot worden de internationale aspecten van de

Inhoud

0 resultaten Pagina