Inloggen Start

Handboek goederenrecht (gebonden editie)

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Door de Wet van 4 februari 2020 werd, met ingang van 1 september 2021, een nieuw boek 3 in het Belgisch Burgerlijk Wetboek ingevoerd, waarin het goederenrecht of zakenrecht ingrijpend werd gewijzigd.
Dit boek bespreekt op grondige en kritische wijze het goederenrecht, van de algemene leerstukken inzake vermogen, goederen en zakelijke rechten (totstandkoming, tenietgaan, afdwingbaarheid enz.), over eigendom en mede-eigendom (met inbegrip van de appartementsmede-eigendom), tot de diverse zakelijke gebruiksrechten, zoals erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht en opstal.Het boek focust op het nieuwe goederenrecht zoals dat geldt sinds 1 september 2021. De belangrijkste verschillen met het 'oude' recht worden aangegeven. Het 'oude' goederenrecht zal door de ruime overgangsregeling nog een hele tijd van belang zijn en de vergelijking met het oude recht biedt een bijkomend inzicht in de nieuwigheden.
Het boek bevat een grondige en kritische bespreking, waarbij ook gewezen wordt op

Inhoud

0 resultaten Pagina