Inloggen

Handboek Arbitrage

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het Handboek Arbitrage is momenteel het enige Nederlandstalige omvattende handboek. De auteur biedt hierin een grondige en praktijkgerichte bespreking van de materie.
Deel I gaat in op de verdragsrechtelijke omkadering van arbitrage en op de verhouding tussen een aantal fundamentele rechten en arbitrage (o.m. toegang tot een rechter, recht op berechting door een onafhankelijke en onpartijdige rechter, recht van verdediging, wapengelijkheid, recht op bijstand door een advocaat, openbaarheid enz.).
Deel II van het handboek bevat een artikelsgewijze bespreking van de Belgische arbitragewet.
Deel III bespreekt een aantal bijzondere leerstukken van arbitrage. Soms gaat het om kwesties die wel aan bod komen in de Belgische arbitragewet (d.i. Deel VI van het Gerechtelijk Wetboek), zoals bijvoorbeeld alles wat te maken heeft met bewijs in arbitrage, maar waar het overzichtelijker is die kwesties gegroepeerd te bespreken. Voor andere punten in Deel III gaat het om kwesties die weliswaar

Inhoud

0 resultaten Pagina