Inloggen Start

Het gebrek in het leerstuk van de zaakaansprakelijkheid

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Volgens de huidige leer is men aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door de gebrekkige zaken waarover men de bewaring heeft. Vele aansprakelijkheden worden door rechters op die manier uitgelegd, zoals onder meer deze voor schade door vallende bomen, brekende nutsleidingen en obstakels op de weg. In dit boek wordt aangetoond dat deze uitleg niet voor al deze aansprakelijkheden even gepast is. In werkelijkheid worden ook andere aansprakelijkheden toegestaan dan deze voor schade veroorzaakt door de gebrekkige zaken zelf.
Door de algemeen gangbare leer te toetsen aan de beslissingen die rechters in werkelijkheid nemen, maakt Jochen Tanghe een originele en verfrissende analyse van een leerstuk dat dringend toe was aan verduidelijking. Aan de hand van vele voorbeelden toont de auteur aan dat sommige algemeen aanvaarde leerstellingen over het gebrek van de zaak niet overeenstemmen met de beslissingen die rechters blijken te nemen. Na een deconstructie wordt de theorie over het

Inhoud

0 resultaten Pagina