Inloggen

De strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever

Het Belgisch fiscaal recht is fundamenteel gepenaliseerd. Het strafrecht heeft een zeer ruim wettelijk toepassingsgebied ten aanzien van fiscale normovertredingen. Daardoor is er een grote overlapping met de mogelijkheid om dezelfde fiscale overtreding ook administratiefrechtelijk te sanctioneren. Dit geeft aanleiding tot een geheel van knelpunten en problemen. Voorliggend werk heeft tot doel om op basis van een set van wetenschappelijk verantwoorde toetsingscriteria een kritische evaluatie te maken van de strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen en aanbevelingen te doen voor verbetering. Daartoe wordt een toetsingskader ontwikkeld bestaande uit vijf criteria die elk verband houden met actuele doelstellingen van repressieve fiscale handhaving: proportionaliteit, instrumentaliteit, rechtsbescherming, het lex certa-beginsel en handhaafbaarheid. Vervolgens wordt ruime aandacht besteed aan een gedetailleerde beschrijving van het voorwerp van de toetsing, met name de

Inhoud

0 resultaten Pagina