Inloggen

Ongeschreven rechtsgrenzen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In elke verbintenisrechtelijke context moet rekening worden gehouden met de drie volgende algemene rechtsbeginselen: verbod van rechtsregelontduiking, fraus omnia corrumpit en verbod van (rechts)misbruik. Hoewel deze rechtsbeginselen in de praktijk vaak worden ingeroepen, is er veel onduidelijkheid over de draagwijdte van elk beginsel, de onderlinge afbakening en wisselwerking tussen de beginselen en de verhouding tussen elk beginsel en de rechtsregel waarvan het de draagwijdte verduidelijkt. Wanneer is er sprake van verboden rechtsregelontduiking? Welke sanctie komt rechtsregelontduiking toe? In welke mate tast fraus de toepasselijke rechtsregels aan? Welke elementen beïnvloeden het antwoord op de vraag naar (rechts)misbruik? Hoe kan (rechts)misbruik worden gesanctioneerd? Waar ligt de grens tussen de open begrippen ontduiking, fraus en (rechts)misbruik? De drie rechtsbeginselen laten toe om te sleutelen aan de draagwijdte van een rechtsregel, een verplichting of een subjectief

Inhoud

0 resultaten Pagina