Inloggen

Vlanot Jaarboek 2021

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Jaarlijks kloppen 2,5 miljoen burgers op belangrijke momenten in hun leven aan bij de notariskantoren. Notarissen en hun medewerkers oefenen hun beroep uit in een diverse wereld die constant in beweging is. Voortdurend aanpassen aan wat er leeft in de maatschappij is cruciaal en hoognodig. De regelgeving, het werkinstrument bij uitstek van elke notaris, neemt jaar na jaar in omvang toe en wijzigt regelmatig. Federale, regionale en Europese wetgevende initiatieven spelen in op maatschappelijke evoluties. Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het ruime aanbod aan studiedagen van Vlanot tracht iedereen die werkzaam is binnen het notariaat vertrouwd te maken met de nieuwigheden in het vakgebied.
Dit jaarboek bundelt teksten van auteurs met voeling voor de dagelijkse notariële praktijk. Vlanot Jaarboek 2021 bevat bijdragen in volgende domeinen: Familiaal vermogensrecht; Vennootschapsrecht; Goederenrecht; Ruimtelijke ordening;Fiscaliteit.


Inhoud

0 resultaten Pagina