Inloggen

Bestuurdersaansprakelijkheid bij (dreigende) insolventie

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Bestuurdersaansprakelijkheid is de voorbije jaren het voorwerp geweest van verschillende wetgevende ingrepen, met enerzijds de codificatie van het insolventierecht in Boek XX van het WER en anderzijds de invoering van het WVV. Dit cahier beoogt vanuit een praktisch oogpunt een actueel overzicht te bieden van enkele leerstukken die een bijzonder belang kennen in een context van (dreigende) insolventie. Het cahier begint met een scherpstelling van het onderscheid tussen collectieve en individuele schade, om meteen daarna het algemene foutbegrip toepasselijk bij een vordering in bestuurdersaansprakelijkheid toe te lichten.Vervolgens gaan de auteurs in op de bijzondere faillissementsaansprakelijkheden vervat in Boek XX van het WER, en de toepassing ervan in de praktijk. Verder belichten de auteurs enkele bijzondere vraagstukken en aandachtspunten waarmee bestuurders in een insolventiecontext geconfronteerd kunnen worden. Tot slot formuleren de auteurs enkele kritische bedenkingen omtrent

Inhoud

0 resultaten Pagina