Inloggen Start

Actualia verbintenissenrecht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Britt Weyts analyseert de impact van de hervorming van het verbintenissenrecht op de precontractuele fase. Daarnaast bekijkt zij wat de invloed van de nieuwe regels op de totstandkoming van overeenkomsten is. Ten slotte wordt nagegaan in hoeverre het nieuwe verbintenissenrecht toepasselijk is op bestaande overeenkomsten, en of de rechter de mogelijkheid heeft deze terzijde te schuiven.Ignace Claeys gaat op zijn beurt systematisch na in welke mate de hervorming van het verbintenissenrecht een impact heeft op de regels betreffende de verschillende wijzen van beëindiging van contracten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Bijzondere aandacht gaat naar de nietigverklaring, de ontbinding wegens wanprestatie, de uitdoving wegens overmacht en de risicoleer, de imprevisieleer, de opzegging, de ontbindende voorwaarde en de uitdovende termijn, alsook het verval.Ten slotte bespreekt Reinhard Steennot de nieuwe regelgeving over onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen

Inhoud

0 resultaten Pagina