Inloggen Start

Bemiddeling in een (echt)scheiding: een nuttig instrument

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit boek is geschreven door en voor (familiale) bemiddelaars, maar ook voor iedereen die interesse heeft in bemiddeling. Gelet op het hybride karakter van de ADR-figuur van bemiddeling zijn soft skills essentieel. Ze moeten hand in hand gaan met juridische principes. In onze praktijk wordt dit vaak het juist hanteren van "de juridische virtuele knoppen" genoemd.
Een van de doelstellingen van dit boek is om de juridische omkadering te kennen en te kunnen omzetten in mensentaal. Zo kan de bemiddelaar kwalitatief verstaanbare taal spreken ten aanzien van de partijen, om dit vervolgens te kunnen ombuigen in een correct opgestelde (echt)scheidingsovereenkomst.
Daarnaast wordt tevens gefocust op de metaskills van de bemiddelaar in het doorlopen van een gefaseerd bemiddelingstraject. Het boek reikt enkele essentiële handvaten, tools en vaardigheden aan die onontbeerlijk zijn in een moeizaam gesprek. Hierbij is er ook de nodige aandacht voor deontologie. Tot slot wordt stilgestaan bij de

Inhoud

0 resultaten Pagina