Inloggen

Het Salduzacquis in verhouding tot de Belgische ondervragingscultuur

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In 2008 beslist het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat er een advocaat moet zijn bij iedere ondervraging door de politie en later in de strafprocedure (de Salduzrechtspraak). Een advocaat, zo zegt het Hof, beschermt tegen dwang én is nodig om participatie tot gelding te brengen vanaf het prille begin van de procedure. In België was in dit bijstandsrecht bij verhoor niet voorzien, en de inpassing ervan in de Belgische ondervragingscultuur verliep niet vlekkeloos. In dit boek wordt een rechtsfilosofische beginselenanalyse gebruikt om te bekijken hoe België het doet in het licht van het Salduzacquis. Vastgesteld wordt dat de focus in België uitgaat naar het dwangverbod en dat participatie door de verdachte in de schaduw wordt gesteld van de instructienorm 'niet dwingen' - een liberale, negatieve conceptie van vrijheid voor de strafprocedure. De auteur maakt aannemelijk dat een positieve strafprocesrechtelijke vrijheidsconceptie een veel nuttiger toetsingskader is ten opzichte

Inhoud

0 resultaten Pagina