Inloggen

Vademecum vennootschapsbelasting 2022

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Een dynamische benadering van de vennootschapsbelasting: Het werk behandelt de vennootschapsfiscaliteit aan de hand van het schema van de resultatenrekening. Door deze benadering komt de verwevenheid van het inkomstenbelastingenrecht en de boekhoudkundige praktijk centraal te staan. Deze meer bedrijfseconomische aanpak leent zich er ook toe om verbanden te leggen met enerzijds, andere fiscale rechtstakken (personenbelasting, BTW, registratierechten, gewestbelastingen) en anderzijds, niet-fiscale rechtstakken (vennootschapsrecht, arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht).
Een toegankelijk en uiterst volledig werkinstrument voor uw praktijk:Deze benadering met het schema van de resultatenrekening als leidraad geeft de auteurs de gelegenheid om zeer diep te graven in alle mogelijke hoofd- en nevenaspecten van de grondslag van de vennootschapsbelasting. Door deze rode draad blijft de materie ook overzichtelijk en vlot toegankelijk.
Praktijkgericht: Het werk bevat talrijke verwijzingen naar

Inhoud

0 resultaten Pagina