Inloggen Start

Drie jaar Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Op 1 mei 2019 trad het Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking, dat voor bestaande vennootschappen van toepassing werd per 1 januari 2020. Ondertussen werd dit WVV gewijzigd door de reparatiewetten van 28 april 2020 en 20 december 2020. Aanpassingen werden doorgevoerd inzake bestuurdersaansprakelijkheid, het meervoudig stemrecht, het toegestane kapitaal, de uitsluiting van vennoten, de inkoop van eigen aandelen en de regelgeving rond organisatie van de algemene vergadering. De afgelopen drie jaar manifesteerden zich ook de eerste toepassingsvragen en werd casuïstiek opgebouwd. Dit cahier geeft een stand van zaken na drie jaar inwerkingtreding van het vennootschapsrecht (het verenigingsrecht blijft buiten beschouwing).
Robby Houben is hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen en advocaat aan de Antwerpse balie. Hij is houder van de Club Brugge Leerstoel aan de Universiteit Antwerpen.
Met medewerking van Arne De Gezelle, Pieter Vermeulen, Xander Geerts, Jelle

Inhoud

0 resultaten Pagina