Inloggen Start

De rechter voor de rechter

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Voorrecht van rechtsmacht is een bijzondere procedure die toegepast wordt bij de berechting van magistraten en hoge functionarissen. De regels van deze procedure werden vastgelegd in de artikelen 479 t.e.m. 503bis van het Wetboek van Strafvordering en bleven, ondanks meermaals aandringen van het Grondwettelijk Hof, sinds 1808 ongewijzigd. Deze publicatie schetst het geheel van sterk verouderde rechtsregels betreffende de uitoefening van de publieke vordering, het gerechtelijk strafonderzoek en de bevoegdheid van de vonnisgerechten in geval van misdaden en wanbedrijven gepleegd door leden van de rechterlijke orde of sommige andere ambtenaren. Het boek geeft op een bevattelijke manier de verbeteringen aan die zich opdringen om dit leerstuk opnieuw in overeenstemming te brengen met de beginselen die het actuele strafprocesrecht beheersen. De auteur behandelt de materie dankzij zijn ruime ervaring op een omvattende manier en wijst op de concrete probleempunten waar wetswijzigingen zich

Inhoud

0 resultaten Pagina