Inloggen

Recente ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit boek is het verslagboek van het vierde ICAV-congres. Het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht wil de interuniversitaire samenwerking en het wetenschappelijk onderzoek in het domein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht bevorderen.
Marc Kruithof en Britt Weyts bieden een boeiend overzicht van de recente ontwikkelingen in beide domeinen. Pieter Gillaerts gaat in op de mogelijkheden van de declaratoire vordering, terwijl Thomas Verheyen onderzoekt hoe aansprakelijkheid valt te vermijden zonder goedkeuring van de potentiële benadeelde. De brug naar andere domeinen wordt gelegd door Steven Lierman en Michelle Meulebrouck met een uiteenzetting over de toekenning van schadevergoeding door de bestuursrechter. Jan De Bruyne vraagt zich af hoe schade moet worden vergoed die wordt veroorzaakt door artificiële intelligentie. Philippe Colle waarschuwt voor de deresponsabilisering van minderjarigen, in het mogelijk toekomstig recht. Tot slot kijken

Inhoud

0 resultaten Pagina