Inloggen

De beleidsovereenkomst in het omgevingsrecht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het omgevingsrechtelijk beleid wordt traditioneel vormgegeven door eenzijdige overheidsinstrumenten zoals structuurplannen, bestemmingsplannen, vergunningen enz. Evoluerende maatschappelijke omstandigheden leiden er echter toe dat het eenzijdig overheidsoptreden niet altijd de meest efficiënte manier (meer) is om aan beleid te doen. Beleidsovereenkomsten zouden (een deel van) de oplossing kunnen zijn.
In dit boek, dat de commercieel herwerkte editie vormt van het proefschrift dat de auteur op 25 mei 2022 openbaar verdedigde aan de KU Leuven, wordt nagegaan of en hoe de overheid de overeenkomst kan gebruiken als beleidsinstrument in het Vlaamse omgevingsrecht. De bestemmingsplanovereenkomst, als type van beleidsovereenkomst, staat hierbij centraal. Dit boek bevat een diepgaande rechtsvergelijkende studie met het Nederlands recht. De auteur komt tot de conclusie dat de overheid wel degelijk overeenkomsten kan sluiten ter formulering, tenuitvoerlegging en/of handhaving van haar beleid

Inhoud

0 resultaten Pagina