Inloggen Start

Gerechtelijke verkopen van onroerende goederen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De gerechtelijke verkopen van onroerende goederen werden grondig gewijzigd, door enkele wetten, met name door de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid en door de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX, in het Boek I van het Wetboek van economisch recht.
Door de aangehaalde wet van 11 augustus 2017 worden de wetten van 8 augustus 1997 houdende de faillissementswet en de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen opgeheven en vervangen. Maar, hoewel dit uit de hoofding van de wet van 11 augustus 2017 niet blijkt, wijzigt deze wet op een grondige wijze de artikelen 1186 tot 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek.
Bovendien

Inhoud

0 resultaten Pagina