Inloggen

De defederalisering van justitie

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Justitie en handhaving gelden als enkele van de laatste grote beleidsdomeinen die nog steeds een federale bevoegdheid zijn. De inrichting van de hoven en rechtbanken, de rechtspleging, de wetgeving en de politie en handhaving zijn, anders dan in de meeste federale staten, grotendeels federaal geregeld. Toch ligt de tijd dat enkel de federale overheid instond voor justitie en handhaving al lang achter ons. Zeker sinds de zesde staatshervorming beschikken de deelstaten over belangrijke justitiebevoegdheden, waaronder de justitiehuizen, het elektronisch toezicht en het jeugdsanctierecht. Daarnaast zijn de deelstaten, al dan niet op grond van hun impliciete bevoegdheden, inmiddels actief in de meeste federale bevoegdheden. Het resultaat is een complexe bevoegdheidsverdeling die op verschillende vlakken knelpunten vertoont.
De vraag naar een eventuele herschikking van de huidige bevoegdheidsverdeling dringt zich dan ook op. De defederalisering van justitie staat al langer op de politieke

Inhoud

0 resultaten Pagina