Inloggen

Grensoverschrijdende verliesverrekening

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Op een kritische en praktijkgerichte wijze wordt het speelveld van grensoverschrijdende verliesverrekening onder de loep genomen, zowel de mogelijkheid tot aftrekbaarheid als de aanrekeningsregels, en dit in een Belgisch en Europees kader en vanuit een verdragscontext. Enerzijds evolueert de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie voortdurend, waarbij de praktische toepassing van grensoverschrijdende verliesaftrek steeds verder wordt verfijnd en uitgeklaard. Anderzijds werd het wettelijke kader in België grondig hertekend door de hervormingswet van 25 december 2017, het Koninklijk Besluit van 9 december 2019 en de reparatiewetten van 27 juni 2021 en 21 januari 2022.Naast een gevatte analyse van het wettelijke kader in een Europeesrechtelijke en verdragsrechtelijke context, zullen alle aspecten van grensoverschrijdende verliesverrekening telkens worden benaderd vanuit een praktische hoek op basis van concreet uitgewerkte praktijkvoorbeelden met bijzondere aandacht voor

Inhoud

0 resultaten Pagina