Inloggen

Een hernieuwde impuls voor de strijd tegen discriminatie / Redynamiser la lutte contre la discrimination

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Gezien het aanhoudend hoge niveau van discriminatie in de Belgische samenleving is het meer dan ooit noodzakelijk na te denken over hoe de effectiviteit van de antidiscriminatiewetgeving kan worden verbeterd. Dit boek wil daartoe bijdragen. De onderzoekers analyseren mogelijke manieren om de wetgeving aan te passen aan opkomende vraagstukken zoals de digitalisering van de samenleving, gebruikmaken van het potentieel van situatietests en mystery shopping, het verbeteren van de toegang tot bewijsmateriaal en het gebruik van buitengerechtelijke geschillenbeslechting, het inzetten van stimulansen om niet te discrimineren, het diversifiëren van sancties en het ontwikkelen van proactieve instrumenten om gelijkheid en diversiteit te bevorderen.
Vu la persistance d'un niveau élevé de discrimination dans la société belge, il est plus que jamais nécessaire de réfléchir aux moyens d'améliorer l'effectivité de la législation anti-discrimination. Cet ouvrage entend contribuer à cet objectif. Des

Inhoud

0 resultaten Pagina