Inloggen

De strijd tegen armoede: juridische perspectieven

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Volgens de cijfers van Statbel werd in 2021 12,7% van de Belgische bevolking beschouwd als een risicogroep voor monetaire armoede. Mensen in armoede ervaren tal van sociale, psychologische, sociaal-culturele en financiële drempels, wat uiteindelijk leidt tot sociale uitsluiting. Uit tal van rapporten en verslagen blijkt dat mensen in armoede hun weg naar het recht niet vinden.
Dit boek bevat een aantal bijdragen waarin armoede vanuit verschillende juridische perspectieven wordt bekeken. In een eerste bijdrage wordt het decreet op de juridische eerstelijnsbijstand onder de loep genomen. De rode draad doorheen deze bijdrage is de nood aan preventieve rechtshulpverlening om mensen die in armoede leven, tijdig te vinden en ze te informeren, te adviseren, te ondersteunen en bij te staan. De tweede bijdrage bevat een reflectie over de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof over het standstillbeginsel in artikel 23 van de Grondwet en het recht op toegang tot de rechter. In een derde

Inhoud

0 resultaten Pagina