Inloggen

Het personen- en familierecht (achtste, herziene uitgave)

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het personen- en familierecht gaat over de persoonlijke levensloop van mensen, van aan hun geboorte (en zelfs voordien) tot aan hun overlijden (en zelfs nadien). Het personenrecht regelt het lidmaatschap van de rechtsgemeenschap van natuurlijke personen in het algemeen en van bijzondere categorieën van natuurlijke personen in het bijzonder (Belgen, minderjarigen, beschermde meerderjarigen en personen met een geestesziekte). Het familierecht regelt partnerschap, ouderschap en de betrekkingen binnen de bredere kring van verwanten. De 14 hoofdstukken van dit boek bevatten per thema telkens een uiteenzetting van de beginselen en een samenvatting van de rechtstechniek aan de hand van de belangrijkste bronnen.
Het handboek plaatst het recht van hier en nu ook in een bredere context, met verwijzingen naar socio-culturele bronnen en een focus op de actuele debatten. In het handboek komt enkel het burgerlijk recht en jeugdrecht over personen en families aan bod; andere rechtstakken blijven

Inhoud

0 resultaten Pagina