Inloggen

De rol en de betekenis van de openbare orde in het burgerlijk procesrecht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Door de jaren heen kwalificeerden de rechtspraak en de rechtsleer verschillende rechtsregels van procesrecht nu eens als van openbare orde dan weer als aanvullend of louter dwingend recht. Het behoorde tot de vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie dat de rechter enkel rechtsregels van procesrecht die de openbare orde raakten, ambtshalve mocht toepassen. Indien de rechter deze rechterlijke opdracht had miskend, konden partijen uit dit verzuim steeds een ontvankelijk cassatiemiddel afleiden, zelfs wanneer zij in het debat voor de feitenrechter de toepassing van de miskende rechtsregel zelf niet hadden gevorderd. Deze klassieke leer van de ambtshalve toepassing van rechtsregels van procesrecht kwam de voorbije jaren onder druk te staan. Sedert 2008 overwoog het Hof van Cassatie in verscheidene arresten dat partijen geen ontvankelijk cassatiemiddel kunnen afleiden uit de miskenning van een rechtsregel van procesrecht wanneer de bestreden beslissing in overeenstemming met hun

Inhoud

0 resultaten Pagina